Priser

Priser

 

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2018

 

 

 

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 152/257kr

 

Sykebesøk på dagtid/kveld 205/328kr

 

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk kommer det tilleggtakst. Vennligst hør med fastlegen under konsultasjon. 

 

 

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding

 

rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 65kr

 

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 56kr

 

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer

og mikroskopering av urinsediment 56kr

 

 

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

 

Omfattes ikke av frikortordningen.

Du må betale for dette selv om du har frikort

 

Utskrift av journal 85 kr

 

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 114kr

 

 

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 

Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 62 kr

 

Spirometri, EKG,  enkel sårskift m.m 93 kr

 

Mindre kirurgiske inngrep m.m 128 kr

 

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 173 kr

 

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,

vaksiner, ortoser m.v, etter kostnad

 

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,

henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59 kr

 

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt

time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 154/251 kr

 

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret

belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette, etter kostnad

 

 

 

Attester:

 

Førerkortattest/omfatrtende attest 950 kr

 

Attest til skole/reisebyrå om sykdom 250 kr

 

Sjømannsattest 2000 kr

 

Nordsjøattest 2000 kr

 

 

Åpningstider

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

(Lunsj: 11.30 – 12.30)

 

 

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

 

©2016 Christianslund Legekontor / Christianslund Allé 4, 1613 Fredrikstad / Tlf: 69366969 / Fax: 69366968

 

Design av ©Logomesteren.no