Sjømannslege

 

Ordningen med sjømannsleger skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift. Bestill time her, eller ring oss på tlf 69363669 hvis du trenger sjømannsattest hos autorisert sjømannslege.

 

 

Hvem trenger godkjenning fra sjømannslege

 

Enhver som har sitt arbeid om bord på norsk skip (NOR/NIS) eller flyttbar innretning i sertifikatpliktig stilling må gjennomføre en helseundersøkelse hos en godkjent sjømannslege, jf. "Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip" (helseforskriften - se link til høyre på siden i boksen "Fra regelverket").

 

 

Godkjenning som sjømannslege og oppgaver

 

En sjømannslege er en autorisert lege som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å gjennomføre helseundersøkelser og treffe vedtak i samsvar med bestemmelsene i helseforskriften. Ordningen med sjømannsleger skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste, ikke lider av medisinsk tilstand som kan antas å bli forverret ved tjeneste til sjøs, eller utgjør en fare for helse og sikkerhet for andre om bord.

Åpningstider

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

(Lunsj: 11.30 – 12.30)

 

 

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

 

©2016 Christianslund Legekontor / Christianslund Allé 4, 1613 Fredrikstad / Tlf: 69366969 / Fax: 69366968

 

Design av ©Logomesteren.no